CPI ค่าความโปร่งใสของไทยเป็นที่เท่าไรของโลก

CPI ค่าความโปร่งใสของไทยเป็นที่เท่าไรของโลก


ปัญหาการคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ทุกๆประเทศทั่วโลกนั้นให้ความสนใจ และต้องการแก้ไข เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลแต่ละประเทศ และแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศในการทำงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ 


ซึ่งจากข้อมูลของ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้มีการจัดอันดับค่าความโปร่งใสของแต่ละประเทศหรือค่า CPI (Corruption Perception Index) ในปี 2018 รวมกว่า 180 ประเทศ ทาง Terrabkk ได้นำเอา 10 ประเทศที่มีคะแนน CPI สูงที่สุดและน้อยที่สุดมาให้ได้พิจารณากัน


อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com - https://www.terrabkk.com/news/196377


#ความโปร่งใส #จัดอันดับประเทศไทย #ปัญหาการคอร์รัปชัน #CPI