เคยนั่ง"เก้าอีี้นั่งพลาสติก" ไหม

เพื่อนๆ เคยนั่งเก้าอี้นั่งพลาสติก แบบนี้ไหม ช่วยทำแบบสอบถามหน่อยคับ เพื่อการพัฒนาให้มันดีขึ้น

https://forms.gle/7SQsiY3sfcHmd5H3A

ขอบคุณคับ