Top 10 เรื่อง Ultraman

 http://cmfile.blogspot.com/2010/07/top-10-about-ultraman.html

1. อุลตร้าแมนตัวแรกสุด เป็นตัวที่เก่้ีากว่าอุลตร้าแมนโซฟี
2. อุลตร้าแมนทุกตัวมีบ้านเกิดจากดาว M78
3.อุลตร้าแมนทุกตัวเป็นพนักงานฝึกงาน(ฝึก งานกอบกู้จักรวาล)ทุกตัวอายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

4.อุลตร้าแมนเซเว่น เลโอ ทาโร่ และ เอส เป็นอุลตร้าแมนที่เด่นที่สุด

5.อุลตร้าแมน 80 เป็นอุลตร้าแมนที่มีหน้าตาค่อนข้างตลก6.อุลตร้าแมนทุกตัวมีพ่อแม่ตัวเดียวกัน

7. อุลตร้าคิงก์เป็นกษัตริย์ที่ใจดีที่สุดในจักรวาล(เงินหนาด้วยเพราะส่งนัก ศึกษาฝึกงานปราบเหล่าร้ายพร้อมที่อยู่ด้วย.....ในร่างมนุษย์น่ะนะ)


8.คนสร้างการ์ตูนเรื่องนี้เคยเป็นนักบินมา ก่อน9.คนสร้างใช้พระพุทธรูปในสุโขทัยเป็นแรง ดันดาลใจสร้างการ์ตูนเรื่องนี้ ดู เพิ่มเติมที่นี่


10.อุลตร้าแมนเกือบทั้งหมดมีน้ำหนัก 10000 ตันขึ้น แต่ทำไมเวลาเหยียบโลกแล้วแผ่นดินไม่ยุบ
 http://cmfile.blogspot.com/2010/07/top-10-about-ultraman.html