แบบฝึกหัด (18+) จงผวนคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง?

แบบ ฝึกหัด (18+) จงผวนคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1. การรอคอยแบบใดที่ทรมานที่สุด
ก. คอยเราด้วย
ข. คอยแต่หึง
ค. คอยย้วย
ง. คอยแย้ม
จ. คอยจะแทงแต่หวย

2. ตึกประเภทใดที่ทรุดโทรมง่ายมากที่สุด
ก. ตึกปลาแหมด
ข. ตึกแสด
ค. ตึกกลางแดด
ง. ตึกระแท้ด

3. สมรักษ์ คำสิงห์ เป็นนักมวยประเภทใด
ก. มวยมีค่าย
ข. มวยกลางคลอง
ค. มวยรอบคัด
ง. มวยหัวคิด
จ. มวยชอบคัก

4. หางประเภทใด ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด
ก. หางชี้
ข. หางเท่ากระถี
ค. หางเห็นรี ๆ
ง. หางเป็นที ๆ

5. ตัวเลขใด ไม่เป็นเลขเฉพาะ  
ก. สี่หาย
ข. ห้าอี๋
ค. หกสกกระปี๋
ง. เจ็ดยับ
จ. แปดเต่า

6. เมื่อ A = B, A X 2 = D / E แล้ว ทำอย่างไร B ถึง เท่ากับกำลังสิบของ D X E
ก. หาร
ข. คูณทั้งด้วย
ค. หารมโหรี
ง. หารสาม e
จ. หารสองที่

7. อาหารประเภทใด มีต้นตำหรับมาจากต่างประเทศ
ก. หมีผัดผงกระหร่อย
ข. หอยผัดหมี
ค. หมีผัดน้ำมันหอย
ง. ยำทั้งเล็ด

8. หอพักที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงครบครัน จัดเป็นหอ
ก. หอที่ดี
ข. หอแมลงปี
ค. หอสุดดี
ง. หอแสนดี
จ. หอดนตรี

9. กิริยา อย่างไร ที่ไม่ควรทำต่อหน้าสาธารณชน
ก. แบกไหขึ้นรถฟรี ­
ข. ยืนออหน้ากระได
ค. เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ง. เอากระดานพาดคอ

10. สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ท่านคิดอยากจะไปเที่ยวมากที่สุด
ก. หาดแม่สะอี๋
ข. หาดเท่าถี
ค. หาดก่อนประวิติศรี
ง. หาดเกลื่อนกลี๋

11. ถ้าท่านเจอผี ท่านจะทำอย่างไร เพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือให้ผีหวาดกลัว
ก. หันหัวให้ผี
ข. ให้ผีจับหัว
ค. ให้ผีเลียหัว
ง. ให้ผีกระแทกหัว

12. การขับรถอย่างมีมารยาทควรระวังเรื่องใด
ก. จุดเลี้ยว
ข. กระจายเลี้ยว
ค. เลี้ยวกระเจีย
ง. เลี้ยวกระจ๊อย

13. ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ถ้าท่านต้องการตากแดดควรปฏิบัติตัวเช่นไร
ก. หันตูดให้แดด
ข. ให้ตูดโดนแดด
ค. ให้แดดเลียตูด  
ง. ถูกทุกข้อ

14. ประโยคใดบ่งบอกเชื้อชาติได้ดีที่สุด
ก. คอหมวย
ข. หมวยลำเค็น
ค. หมวยรอคอย ‑
ง. หมวยเจ็บคอ

15. คำพังเพยใด ที่มีความหมายชัดแจ้งที่สุด
ก. การยุทธไม่มีวันเสร็จ
ข. ยักษ์จะให้ดีต้องมีเพชร
ค. เศร้าก็หยุดกระเดี๋ยว
ง. ผิดทุกข้อ

16. โบราณว่าไว้ให้ตัดผม ตัดเล็บในวันใด
ก. จันทร์ทิ่มฟู๋
ข. อังคารค่อนข้างย้วย
ค. พุธเป็นตั๋ว
ง. พฤหัสบี๋
จ. ศุกร์ใส่แล้วจอด
ฉ. เสาร์เมียเขียบ
ช. อาทิตย์แล้วปอก

17. หมิวทำอะไรเมื่อลมพัดหวน
ก. หมิวจะปอย
ข. หมิวจะหงิกหงอย
ค. หมิวจะรอคอย
ง. หมิวจะพร้อย

18. แมลงประเภทใด โดนใจท่านที่สุด
ก. แมลงปอกระดาษ
ข. เหาโดนผี
ค. เหากระแทกสี
ง. ม้านางฝอย

19. ข้อใด คือการดูแล
ก. ถอยหมู
ข. หาหมี
ค. หมาน้อย  
ง. หมาเทวดอย

20. อาหารข้อใดครบห้าหมู่
ก. เห็ดผัดผี
ข. หัวโคต้มผะล้วย
ค. ทองหยิบครบเซ็ท
ง. ผัดหอยมดตานี

ทำกันได้ไหม๊นักเรียน ?