หลักการแห่งอิสลาม 5 ประการ

 

 

http://www.fisho.com/blog/rooster/image/3784_1.jpg  

 

หลักการแห่งอิสลาม 5 ประการมีอะไรบ้าง?  

          หลักการแห่งอิสลาม 5 ประการนั้นเป็นภารกิจจำเป็นต่อชีวิตมุสลิมทุกคน ซึ่งประกอบด้วยการปฏิญาณตนเพื่อยืนยันความศรัทธา การละหมาด การจ่าซะกาต (ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ขัดสน ยากจน)  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และการแสวงบุญ ณ เมืองมักกะฮฺสักครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ที่มีความสามารถพอ

1.     กล่าวปฏิญาณยืนยันความศรัทธา
          การปฏิญาณตนเพื่อยืนยันความศรัทธาคือการกล่วคำว่า " ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ มุฮัมมาดัรฺ รอซูลุลลอฮฺ " ซึ่งมีความหมายว่า " ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงเว้นแต่อัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว) และมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์ " ในส่วนแรกคำว่า " ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงเว้นแต่อัลลอฮฺ (พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว) " หมายความว่า ไม่มีสิ่งใดที่ถือสิทธิในการเคารพภักดีเว้นแต่อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และพระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ที่เป็นภาคีร่วมกับพระองค์ พระองค์ไม่มีบุตร คำปฏิญาณดังกล่าวเรียกว่า ซะฮาดะฮฺ  เป็นสูตรพื้นฐานที่ทุกคนต้องกล่าวด้วยความเชื่อมั่นทั้งจิตใจและการแสดงออกเมื่อหันมานับถือศาสนาอิสลาม

2.     ละหมาด
          มุลลิมทุกคนต้องละหมาดวันละ 5 เวลา ในแต่ละครั้งที่ทำการละหมาดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที การละหมาดเป็นการเคารพภักดีและเป็นการสร้างสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ปฏิบัติกับพระผู้เป็นเจ้า  และในอิสลามไม่มีสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า
          ในการทำละหมาดนั้น ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกถึงความสุขภายใน ความสงบ สันติ และผ่อนคลาย และได้รับความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า " บิลาล จงเรียกประชาชนสู่การละหมาด จงมาสู่การละหมาดที่จะทำให้เราผ่อนคลาย "  บิลาลคือหนึ่งในบรรดาสหายของท่านศาสนทูตที่ได้รับหน้าที่ในการเรียกร้องประชาชนสู่การละหมาด
          เวลาของการละหมาดนั้นคือ ช่วงตอนเช้ามืด, ตอนบ่าย, เย็น, ตอนพระอาทิตย์ตกดิน, และในตอนกลางคืน  มุสลิมนั้นสามารถที่จะทำละหมาดได้ในสถานที่ใดก็ได้ ไม่ว่ากลางสนาม ห้องทำงาน โรงงาน หรือมหาวิทยาลัย

3.     จ่ายซะกาต (ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน ขัดสน )
          ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลล้วนเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และความมั่งคั่งก็เป็นของพระองค์  ดังนั้นเราจำต้องแบ่งปันแก่มนุษยชาติ เดิมคำว่า ซะกาต  นั้นคือทั้ง "การทำให้บริสุทธิ์" และ "การเจริญเติบโต" การจ่ายซะกาต หมายถึง "การให้ส่วนของทรัพย์สินแก่ผู้ที่ยากจนขัดสนตามพิกัดที่กำหนด" อัตราส่วนของทรัพย์สินไม่ว่า ทอง เงิน หรือเงินสดที่ต้องจ่ายซะกาต จะใช้การเทียบด้วยจำนวนทรัพย์สินที่มีค่า 85 กรัมของทอง และทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุครอบครองหนึ่งปีจะต้องจ่ายออกไป 2.5 เปอร์เซ็นต์  ทรัพย์สินในส่วนที่เรามีอยู่นั้นจะทำให้บริสุทธิ์ ด้วยการให้ส่วนเล็กน้อยแก่ผู้ที่ยากจน ขัดสน การจ่ายซะกาตก็เหมือนกับการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ ส่วนที่ได้รับการตกแต่งจะส่งผลให้ส่วนที่เจริญเติบโตขึ้นใหม่มีความสวยงามและสมดุล  ในส่วนของทรัพย์สินต้องการบริจาคนั้นก็สามารถบรจาคได้มากเท่าที่ต้องการ

4.     การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
          ทุกๆ ปีเมื่อเดือนรอมฏอนมาถึงนั้น มุสลิมจะต้องทำการถือศีลอดโดยเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งสางจนถึงตะวันตกดิน มุสลิมจะงดเว้นการกิน ดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์
          การถือศีลอดนั้นได้ให้ประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ และยังถือว่าเป็นวิธีการรักษาความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ การขัดเกลาหัวใจ การตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากการดำเนินชีวิตทางโลก แม้แต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังเช่นการถือศีลอดนั้นได้ทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่อดอยาก ทั้งยังเพิ่มพูนจิตวิญญาณแห่งความดีแก่ชีวิตของเขาอีกด้วย

5.     การประกอบพิธีฮัจญ์
          การจาริกแสวงบุญประจำปี  หรือที่เรียกว่าการทำฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ เป็นภารกิจหลักที่มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถทั้งสภาพของร่างกายและเงินทองจะต้องปฏิบัติ คนกว่าสองล้านคนจากทั่วโลกจะมาชุมนุมกันทุกๆ ปีที่นครมักกะฮ์ ในฤดูกาลฮัจญ์ประจำปี ในเดือนที่ 12 ของปฏิทินอิสลาม ผู้แสวงบุญชายจะสวมใส่ชุดเอี๊ยะฮ์รอมซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เรียบง่ายที่สุดเหมือนกันทุกคน  ซึ่งไม่มีการแยกชนชั้น วรรณะ หรือวัฒนธรรม ทุกๆคนยืนอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าอัลลอฮ์
           กฎเกณฑ์ของการทำฮัจญ์นั้นเริ่มต้นด้วยการเวียนรอบกะอฺบะฮ์  7 รอบ ตามมาด้วยการเดินระหว่างเนินเชาเศาะฟาและมัรฺวะฮฺ  ดังเช่นที่พระนางฮาญัรฺได้ปฏิบัติในช่วงที่ท่านค้นหาแหล่งน้ำ หลังจากนั้นผู้แสวงบุญก็เดินทางไปหยุดพักที่ทุ่งอารอฟะฮฺ (ห่างจากมักกะฮ์ 15 ไมล์) และขอพรรวมถึงการขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสถานที่ดังกล่าวถือว่าจะเป็นที่รวมตัวของมนุษยชาติในวันแห่งการตัดสิน
          ฮัจญ์จะสิ้นสุดลงเมื่อเข้าเทศกาลอีดิลอัฏฮา ซึ่งถือเป็นเทศกาลรื่นเริงเพียงหนึ่งในสองเทศกาลเท่านั้นตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งจะมีการละหมาดร่วมกัน อีกเทศกาลหนึ่งคือ อีดิล ฟิฏริ ซึ่งจัดขึ้นในวันสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

 

 

=====================================================================

"เหล่านี้เกี่ยวกับอัลกุรอาน พอสังเขป"

 

อัลกุรอาน มาจากไหน ? ^ ท่านถาม อัลกุรอ่านตอบ ^

http://srifablog.com/reminderspree/al-quran/

http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=1577.0

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=5&id=748

ยิวในอัลกุรอาน

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=5&id=407

อัลกุรอานพิสูจน์วิทยาศาสตร์

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=littlenurse&month=04-04-2009&group=1&gblog=8

http://www.baanmuslimah.com/dp57/node/630

อัลกุรอาน คลังสรรพวิชา

http://www.iqraforum.com/oldforum1/www.iqraonline.org/forum/indexaae6.html?topic=956.0

 ฝึกอ่านอัลกุรอานอย่างง่าย ได้ผลจริง ใครๆก็สามารถฝึกอ่านได้

http://vrmuslim.ning.com/group/qiraah

มุมผู้ที่สนใจอิสลาม

http://www.islammore.com/main/subindex.php?page=sub&category=15

=====================================================================

หวังว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์  อย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดให้ได้

ขอพระองค์ทรงเปิดใจผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายให้พวกเขาเห็นคุณค่า และประโยชน์ในการเผยแพร่งานศาสนาอิสลามทางอินเตอร์เน็ต ด้วยเถิด .....

ขอพระองค์ทรงขจัดฟิตนะฮ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขา ด้วยเถิด....

ขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเราให้พ้นจากการอิจฉาริษยา ด้วยเถิด.....

อามีนยารอบบัลอาลามีน

 

 

 

http://www.muslimcool.com/board/photo/93199319.jpg

 

http://1.bp.blogspot.com/_fTeKXHkq53Y/SwQIj1yvPNI/AAAAAAAAADI/n1uNBgygQoA/s1600/ask_me_about_islam_sticker-p217477796081903718q0ou_400.jpg

  

neg5.jpg  

Islam Is The Way Of Mylife

 ขอสันติ จงมีแด่ท่าน

ก็องโต้@ยูไนเต็ด

วัสสลาม   

.........................

 

 

 

 

 

ความเห็นที่ 1
อาบูมากัร มูฮัมหมัด
สลามูอลัยกุม.... อาแบก๊องโต บายดีนะครับ ไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้ ทำงานครับ เห็นตั้งกระทู้ข้างบนไว้ ก็นะ.... คุยไม่จบสิ้น จงละหมาดเถิด 1.อย่าหลงบ้านช่องที่ใหญ่โต จนลืมหลุมกุโบร์ที่คับแคบ 2.อย่างหลงการงาน จนลืมการละหมาด 3.อย่าหลงมั๊วซียัต จนลืมการเตาบัต 4.อย่าหลงเงินตรา จนลืมการสอบสวน 5.อย่าหลงดุนยา จนลืมอาคีเราะห์ จงละหมาดเถิดท่าน ก่อนที่ท่านจะถูกละหมาด จงพิจารณาเถิดท่าน ก่อนที่ท่านจะถูกพิจารณา อูลุนอัสมี ผู้มีความตั้งใจเด็ดที่สุด
ความเห็นที่ 2
HappyC
ขอบคุณครับ