สิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่ได้ทำ กับสิ่งไม่ดีที่คุณทำลงไป

มีคำคมอยู่ว่า

"คนมักจะเสียใจกับสิ่งที่คิดจะทำแต่ไม่ได้ทำ  มากกว่า สิ่งไม่ดีที่ได้ทำลงไปแล้ว"

คุณล่ะ เป็นแบบไหน