คนใช้สินค้าลิขสิทธิ์ของแท้ไม่ใช้ของก๊อปเป็นคนไม่ฉลาดหรือไม่?

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ ตำราเรียน หนัง เพลง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สินค้าลิขสิทธิ์ของแท้ราคาแพงกว่ามาก แต่คุณภาพก็ดีกว่า แต่ของก๊อป+โหลด ราคาถูกกว่ามาก คุณภาพก็พอใช้ได้

อยากถามว่าถ้าคนไม่นิยมใช้ของก๊อป ด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น ไม่ต้องการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือต้องการสินค้าของแท้คุณภาพดี เป็นต้น เป็นคนไม่ฉลาดหรือไม่