"การตัดสินใจได้ถูกต้องนั้น มักจะสำคัญน้อยกว่า การต้องตัดสินใจให้ถูกต้อง"

การเปิดตา ก็คือ การเปิดวิสัยทัศน์
หมายความว่า การมองไกลไปข้างหน้า
เพื่อกำหนดอนาคตของเราเอง และสิ่งหนึ่งที่คุณต้อง
มีเพิ่มคือ สร้างฝัน ความฝันที่เราคาดหวังเอาไว้
เพื่อที่จะเป็นถนนให้เราเดิน และสร้างแรงบันดาลใจ...
 ให้เราไปถึงฝันให้ได้ อย่างคนที่ประสบความสำเร็จ
ทุกคนพูดว่า"วิสัยทัศน์ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
สำหรับการพัฒนาตนเอง รวมถึงองค์กรได้อhttp://mbk2rich.com/?id=rareepan http://www.onlinerichclub.com/?page=inpage1.html&id=rareepan ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้​ที่ คุณอารีย์พรรณ   บุตรวงศ์ Tel: 086-166-5823, 085-993-2542 E-mail:  areepan@windowslive.com 44/236 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120