ขออวยพรเนื่องในวันปีใหม่...ส่งท้ายปีเก่า

...........เนื่องในวาระที่ปีเก่ากำลังจะหมดไป

และปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในปี 2555 นี้

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ตลอดจนสิ่งที่ท่านศาสนิกขนอื่นๆเคารพบูชา

 จงดลบันดาลและปกปักรักษาให้ทุกๆท่าน   ทั้งขาประจำและขาจรของเก็บตกเอ็มไทย

เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพทุกประการ

ขอให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุข     ความเจริญ    ความโชคดีมีชัย

และความสำเร็จทั้งในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวตลอดปี 2555  เทอญ