ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ tablet ค่ะ

ขอความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (เร่งเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ให้ทันกำหนดส่งค่ะ)

แบบสอบถามมี2ชุด ให้เลือกทำ

ชุด A สำหรับผู้ที่มีแท็บเล็ต เช่นipad ,sumsung galaxy tab,…..(ไม่รวมถึง smart phones เช่น i phone ,BB,…..)https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZTMXVzQjRxYTJPOWZ0aTlrU2lrM3c6MQ#gid=0

ชุด B สำหรับผู้ที่ไม่มีแท็บเล็ตhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHB0cUE0QnJ1MnlzYWlEU0FlVXpNZnc6MQ#gid=0

ช่วยสนับสนุนการศึกษาเด็กน้อยตาดำๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ^^