...ผู้หญิงข้า ใครอย่าแตะ!!....

  ...มอบใจสาวหมูสนาม ในสภาพที่อากาศร้อนแทบระเบิด!!....