ที่มาของชื่อ บางกะปิ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

ที่มาของชื่อ บางกะปิ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

 

 ถ้าพูดถึงบางกะปิแล้วหลายๆคนคงนึกถึงแต่ "เดอะมอลล์บางกะปิ" หรือไม่ก็ "ทุ่งบางกะปิ" ในนิยายรักเรื่อง "แผลเก่า" ของไม้ เมืองเดิม แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้จักที่มาของชื่อนี้ ชื่อ"บางกะปิ" นั้นไม่ได้มาจาก"กะปิ น้ำปลา"อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับ แต่ที่จริงแล้ว

 

 ชื่อ"บางกะปิ"นั้น มาจากคำในภาษามลายูว่า "กัปปิยะ หรือ กะปิเยาะห์" ซึ่งหมายถึง "หมวกที่ใส่เพื่อทำละหมาดของบุรุษที่นับถือศาสนาอิสลาม" เพราะตั้งแต่อดีตพื้นที่ในบริเวณนี้มีชาวมุสลิมมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจะเห็นคนใส่หมวกชนิดนี้โดยทั่วไป คนทั่วไปจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "บางกัปปิยะ หรือ บางกะปิเยาะห์" ซึ่งหมายถึงย่านที่อยู่ของคนสวมหมวกกะปิเยาะห์ หรือ ย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมนั่นเองครับ

 

 

และต่อมาจาก "บางกะปิเยาะห์" ก็ได้เรียกเพี้ยนให้สั้นลงเป็น "บางกะปิ" ดังเช่นปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณที่มา www.t-pageant.com