อย่าพลาด ! ชมและซื้อสุดยอดผลงานของครูช่าง 40 ท่าน จากทุกภาคทั่วประเทศ ในงาน "เชิดชูครูช่าง "

อย่าพลาด ! ชมและซื้อสุดยอดผลงานของครูช่าง 40 ท่าน จากทุกภาคทั่วประเทศ ในงาน "เชิดชูครูช่าง "9-13 ส.ค.2555 นี้ ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-367054-9  www.sacict.net  http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=Q3Im-R6YakE
http://www.youtube.com/watch?v=sTclE86o1BA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WMONQxYAl2U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=oZ8B9VFHjUY
http://www.youtube.com/watch?v=ZgONqtwFEP0&feature=youtu.be