ฟาแบร์เช่(faberge) ไข่แพงที่สุดในโลก

ฟาแบร์เช่เป็นชื่อศิลปินทำงานศิลปะเครื่องทองลงยาอัญมณีของรัสเซีย

 

ผลงานของแกมีราคามากเป็นของสะสมในราชสำนักยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียและอังกฤษมีมากสุด

จุดเริ่มต้นมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ต้องการทำไข่อัญมณีให้พระมเหสีของพระองค์

ต่อมาพระเจ้านิโคลัสที่ 2 ก็ทำตามพระราชบิดา  และนี้คือผลงานของฟาแบร์เช่

 

 

นอกจากราชสำนักยุโรปจะเป็นนักสะสมไข่ฟาแบร์เช่แล้ว

ร.5 ก็ทรงสะสมเช่นกันและคิดว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีและมีมากสุด

หีบบุหรี่ที่พระเจ้านิโคลัสที่ 2 ถวายร.5 ครั้งเสด็จประพาสยุโรป 

ภายในสลักว่า จากสหายของพระองค์ นิโคลัส 1897 

ต่อไปเป็นผลงานทั้งของฟาแบร์เช่และช่างในบริษัททำที่ร.5 ทรงซื้อ สั่งให้ทำสะสมไว้

 

 

  พระรูปพระเจ้านิโคลัสที่ 2

 

และยังมีอีกรายชิ้นไม่ได้นำมาลง  เครดิตจากกระทู้เก่าห้องสมุด พันทิป ภาพโดยคุณรวียศ