มารู้จัก...ผลไม้อีสานกำลังจะสูญพันธุ์

เป็นผลไม้ที่มีมานานแล้ว. แต่ปัจจุบันกำลังถูกทำลายโดยมนุษย์. มารู้จักผลไม้แต่ละชนิดกันเลย

 

01 - บักผีผ่วน

 

 

02 - บักต้องแล่ง

 

 

03 - บักเล็บแมว

 

 

04 - บักแงว

05 - บักตากบ

 

06 - บักเค็ง

 

07 - บักก่อ(เกาลัดอีสาน)

 

08 - บักแต้

 

 

09 - บักบก

 

10 - บักเหลี่ยม

11 - บักค้อ

 

12 - บักเหม่า

 

 

13 - บักขามป้อม

 

 


14 - บักยาง(บักยางเครือ)

 

15 - บักยาง(ต้น)

 

 

16 - ลูกหวาย

 

17 - บักแซว

 


18 - บักตากวาง
 

19 - บักเงี่ยงปลาดุก

 

20 - บักเบน

 

21- บักหว้าโคก&บักหว่านา

 

 

22 - บักเม็ก

 

23 - บักโกนา

 

 

24 - บักอีโก่ย

 

 

 25 - บักหวดข่า

 

 

26 - บักตูม

 

 

27 - บักเดื่อ

 

28 - บักส้มมอ

 

 

 29 - บักงิ้ว

 

 

 

 30 - บักสัง

 

 

31 - บักม่วงป่า

 

 

 32 - บักเขียบ

 

 

 

 

 

33 - บักตาลอ่อน

 

 

 

  34 - บักเกือ

 

 

35 - บักหาด

 

36 - บักก้วยน้อย

 

 

37 - บักหูลิง


 

38 - บักเกลี้ยง

 

 39 - บักมอน

 

40 - บักก้นครก

 

เรียบเรียงโดย: เด็กน้อยเทคนิคขอนเเก่น
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/songamnat/2009/08/10/entry-2