สอบถามเส้นทางไปนครปฐมครับ

จะไปงาน เริ่มจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (แยกบางขัน)ไป องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ใช้เส้นทางไหนใกล้สุด เร็วสุด รถไม่ติด ขึ้นทางด่วน ลงทางด่วน ได้ตรงไหนบ้างครับ 

 แนะนำด้วยครับ (ขับรถส่วนตัวไปเอง)