แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา โดย พระไพศาล วิสาโล

แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา โดย พระไพศาล วิสาโล

 

Ravipa Vichy Suwansri นมัสการเจ้าค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ ทุกข์กับคู่ครอง นอนไม่ค่อยหลับ หลาย ๆ อย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝึกจิตให้ปล่อยวาง ก็ไม่ได้สักที ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตก็ไม่ค่อยลง เป็นเฉย ๆ มีแต่ความง่วง นิวรณ์ ช่วงหลังมาพอตัดใจจากเขาได้ ก็เป็นอารมณ์เหมือนโกรธ เกลียด ขยะแขยง รู้สึกว่าตัวเองหลายอารมณ์ ดิฉันควรจะใช้ตัวไหนแก้เจ้าคะกราบนมัสการ

:b44: พระไพศาล วิสาโล อยากให้คุณทำเมตตาภาวนา คือ แผ่ความปรารถนาดีให้เขา ให้เขาพ้นจากความทุกข์และความหลงที่นำมาซึ่งความทุกข์ หากสามารถให้อภัยเขาได้ด้วยก็จะยิ่งดี จะช่วยลดความโกรธลงได้

อีกอย่างที่อยากแนะให้คุณทดลองทำคือ พูดดีและทำดีกับเขา ความดีของเราสามารถดึงดูดความดีที่ซุกซ่อนในใจของเขาให้ออกมา ซึ่งอาจทำให้พฤติกรรมและความนึกคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ช้าก็เร็ว ข้อสำคัญคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องหวังผล หากทำหลังทำเมตตาภาวนาก็ยิ่งดี

เมื่อคุณรู้สึกดีกับเขา มีความรู้สึกลบน้อยลง น่าหาโอกาสพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้คุณไม่สบายใจ เขาอาจเข้าใจความรู้สึกของคุณได้มากขึ้น และอาจขยับตัวเพื่อแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับคุณ

---- :b51: :b53: :b45:

หมายเหตุ นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความ ตั้งใจปฏิบัติไป

นิวรณ์มี 5 อย่าง คือ

กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง ดุจคนหลับอยู่

พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปราถณาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่

ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม

อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใด ๆ

วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆกลัว ไม่เต็มร้อย ไม่มั่นใจ

 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35495