ไปร่วมอวยพรผู้สูงวัยกันเหอะ

ไปร่วมอวยพรคุณตาคุณยายกันเถอะ กับโครงการแว่นผู้สูงวัย 

http://apps.facebook.com/welcomebackthesight/