ฝนตกวันสงกรานต์ดีมั้ย

เราว่าดีนะไม่เปลืองน้ำ แต่ไม่รู้ฝนจะสะอาดกว่าน้ำที่เอามาสาดแค่ไหน