ยา : หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

ยา : หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

 

ยา.jpg

 

ยา
หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

เปรียบเหมือนหมอยายื่นขวดยาให้คนไข้
ข้างนอกขวดเขาเขียนบอกสรรพคุณของยาไว้ว่า
แก้โรคชนิดนั้น
ส่วนตัวยาแก้โรคนั้นอยู่ข้างในขวด

คนไข้มัวอ่านสรรพคุณของยาที่ติดไว้ข้างนอกขวด
อ่านไปตั้งร้อยครั้งพันครั้ง
คนไข้ผู้นั้นจะต้องตายเปล่า
โดยไม่ได้รับประโยชน์จากตัวยานั้นเลย

แล้วเขาจะมาร้องตีโพยตีพายว่าหมอไม่ดี
ยาไม่มีสรรพคุณ แก้โรคไม่ได้
ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่เคยเปิดจุกขวดกินยานั้นเลย

สาธุ สาธุ สาธุ

(ที่มา : เหมือนกับใจคล้ายกับจิต : รวบรวมคำอุปมาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท
(พระโพธิญาณเถร), หน้า ๓๔)

 

 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13676