TVC : King of Inventing อยากให้คนไทยทุกคนได้ชมค่ะ

ในหลวง..พ่อของแผ่นดิน พ่อผู้เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักสร้าง และนักพัฒนา อย่างแท้จริง โครงการในพระราชดำริมากมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพวกเราชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ