มารู้จักกับ ยิ้มสยาม หรือ สยามเมืองยิ้ม

"ยิ้มสยาม  หรือ สยามเมืองยิ้ม"

 

สยามเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของไทยตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ก่อนเปลี่ยนเป็น "ไทย" เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ชื่อ "สยาม" ในการทำสนธิสัญญากับต่างชาติเป็นเวลาหลายศตวรรษ เนื่องจากราชอาณาจักรประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์ อาทิ ไท ลาว มอญ ญวน เขมร แขก จีน ฝรั่ง และมลายู พระมหากษัตริย์ไทยจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า ประเทศสยาม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน อีกทั้ง ชื่อ สยาม นั้น ก็ยังคงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาการของต่างประเทศอีกด้วย

"คนไทยได้รับการจัดอันดับว่ามี "ยิ้ม" ที่สวยที่สุดในโลก" 

"ประเทศไทย" เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมมาช้านาน มีรอยยิ้มที่หวาน และ สวยงาม ในการทักทายกัน เป็นมิตรไมตรีแก่กัน ทำให้ชาวต่างชาติหลงใหลในวัฒนธรรมของคนไทย และรอยยิ้มที่หวานนี้จึงทำให้ ต่างชาติหลงไหลเมืองไทย ทั่วโลก เลยติดปากจึงเรียกประเทศไทยว่า "สยามเมืองยิ้ม" ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมาจากรอยยิ้มของคนไท ของพวกเราเอง 

"วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง...?" หรือ "คุณส่งรอยยิ้มให้คนรอบข้างคุณหรือยัง...?" 

ความเห็นที่ 1
เอื้อออ
นี่เก๊ายิ้มให้เตงนะ สุกาญญา..
ความเห็นที่ 2
mane1