ความเห็นที่ 2
ชารีส
ดอกโศก โคกอักเสบอีกคน คู่ฮาในตำนาน
ความเห็นที่ 4
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
.................เงาะโว้ย พรรคพวดคิดถึงว่ะ....โผล่ศรีษะออกมาได้แล้ว ให้เขาลือไปทั้งห้องเก็บตกเลยวะ...ว่าห้องนี้มีแต่คนบ้า(ลุงด้วย)