ความเห็นที่ 1
ปอมซัง
หมูเห็นหิ่
ความเห็นที่ 2
UniconTLE
เห็นหมี หนูไหม...
ความเห็นที่ 3
ชารีส
หมูหมีหันหัว หมาเหมือนเห็นหมี หมีชอบเลียหมา
ความเห็นที่ 4
yoye2009
ยิ่งอ่านยิ่งงงครับ หูหนี....... เห็นหมี....... หมีเห็น....... หมีมาหา.... โอย งี..หง
ความเห็นที่ 5
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
..................อ่านได้ตามปกติและเป็นปกติครับ นอกจากว่ามีหมู. หมา. หมี. มากไปกว่าปกติหน่อย ยิ่งถ้าใครผวนคำเก่งๆขณะอ่านไปด้วยยิ่งมีรสชาต แม่นบ่?14
ความเห็นที่ 7
ชารีส
มานีมีรู ปีติมีงู งูปีติลงรูมานี
ความเห็นที่ 8
ชารีส
แมวพิมพ์