ประกวดภาพยนตร์หนังสั้น ภายใต้แนวคิด "ไอเดียดี มีรางวัล"

ประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "ไอเดียดี มีรางวัล"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีประสบการณ์จริงในการผลิตหนังสั้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
- กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไป
- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประกวด โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ามาประชุมร่วมกับผู้บริหาร และคิดหัวข้อเรื่องที่จะประกวดเอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น.
2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดทำขึ้นเอง พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
3. ถ่ายทอดออกมาเข้าใจง่ายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์
4. อัพโหลดผลงานลงยูทูปและส่งลิงค์เข้าประกวดเพื่อตัดสิน

กติกาการประกวด
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปวีดีโอสั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
- ผลการตัดสินให้ถือว่า “คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด”
- กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด
- ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2557 ส่งผลงานพร้อมนำเสนอภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการตัดสินผลงาน
- ผู้บริหารจากบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
เสนอรายละเอียดผลงานฉบับสมบูรณ์จะได้รับพิจารณาโดยคณะกรรมการการตัดสินตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด 3 หัวข้อ คิดเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนนดังนี้
- หัวข้อที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
- หัวข้อที่ 2 ความน่าสนใจ ภาพและเสียง 45 คะแนน
- หัวข้อที่ 3 วิธีการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ 5 คะแนน

รายละเอียดรางวัล
- รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท ผลิตภัณฑ์สุเพิร์บมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท ผลิตภัณฑ์สุเพิร์บมูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท ผลิตภัณฑ์สุเพิร์บมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท ผลิตภัณฑ์สุเพิร์บมูลค่า 5,000 บาท 2 รางวัล
- รางวัลพิเศษคลิปที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 10,000 ครั้งขึ้นไปรางวัลละ 3,000 บาท จำนวนไม่เกิน 5 รางวัล

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด ติดต่อกลับไปยังเจ้าของผลงาน และรับรางวัลที่บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 10/4 (ชั้น2-4) และ10/5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุพรรณี
E-mail: supannee.s@superbhealthy.com
Tel: 02-117-9866
Line ID: tick-supannee
ดาวน์โหลดใบสมัคร www.superbhealthy.com

ความเห็นที่ 1
ปอมซัง

ในหนังมันต้องมีนม กับ หิ ไหม ? เพื่อสนใจ :em13: :em13: :em13:

ความเห็นที่ 2
สุดแสนล้านทรวง

แจ่มเล่ย พวกน้องๆที่ทำงาน รู้เข้า มันต้องคึกแน่ๆ มันเป็นพวกนักล่าเงินรางวัล แสดงเองอีกต่างหาก :em01: