แล้วใครจะรู้ว่ามือพูดได้ ??

ฝากหนังสั้นดี ๆ 

ที่ใช้มือในการสื่อความหมาย

ด้วยวิธีการถ่ายทอดที่แปลกใหม่

แค่มือ ไม่มีเสียงพากหรือคำบรรยายใดๆ

แต่สามารถเข้าใจความหมายของทั้งเรื่องได้

 หนังสั้นที่สั่นสะเทือนและให้ข้อคิด 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xd1YDEgRCtY