ประโยชน์ของน้ำยาบ้วนปากที่เราควรรู้

     การป้องกันฟันของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น ทันตแพทย์แนะว่าควรต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมฟลูออไรด์นานกว่า 2 นาที จึงจะป้องกันฟันผุได้ขณะที่ผลวิจัยกลับพบว่าคนส่วนใหญ่แปรงฟันแค่ 46 วินาทีเท่านั้นเอง

     ดังนั้นหากเราดูแลรักษาช่องปากและ ฟันอย่างผิดวิธีอาจจะนำมาสู่สาเหตุของโรคในช่องปากที่สำคัญ ได้แก่ เหงือกอักเสบและฟันผุ สาเหตุเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ หรือปัจจุบันเรียกว่าไบโอฟิล์ม และที่สำคัญการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันอาจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการใช้ น้ำยาบ้วนปากเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การควบคุมคราบจุลินทรีย์สมบูรณ์มากขึ้น

     เนื่องจากน้ำยาบ้วนปากสามารถซอกซอนทำความสะอาดซอก ฟันและพื้นที่ที่การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเข้าไปไม่ถึง เพื่อช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคในช่องปาก

     ปัจจุบันมีน้ำยาบ้วนปากหลายชนิด มีอะไรบ้างและเลือกใช้อย่างไร อ่านต่อได้ที่ mouthwashcare.com และติดตามบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างรู้จริง ด้วยหลากหลายวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ