ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แบงค์ไหนให้มากที่สุดครับ

ตั้งแต่ประกาศลดดอกเบี้ยทั้งประเทศ อยากรู้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์แบงค์ไหนให้มากที่สุดครับ