เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ธนาคาร ทิสโก้ ดอกเบี้ย 2.5% กับ ME ดอกเบี้ย 2.55% ที่ไหนน่าสนใจกว่ากันคะ

รบกวนช่วยแนะนำทีค่ะ  เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ธนาคาร ทิสโก้ ดอกเบี้ย 2.5% กับ ME ดอกเบี้ย 2.55% ที่ไหนน่าสนใจกว่ากันคะ