แค่บอกรักพ่อ แต่ไม่เคยสะเทือนจิตใจขนาดนี้เลย

แค่บอกรักพ่อ แต่ไม่เคยสะเทือนจิตใจขนาดนี้เลย

 https://www.youtube.com/watch?v=da437inlars