กรมพลศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

กรมพลศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีครู อาจารย์ ที่สอนวิชาสุขศึกษาหรือพลศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กต่อไป ณ อาคารกีฬานิมิบุตร       กรมพลศึกษา เมื่อเร็วๆนี้