ความเห็นที่ 1
ปอมซัง

ชาติหน้า :em13: :em13: :em13:

ความเห็นที่ 4
ชารีส

ชายหรือหญิง
ไทใหญ่ไม่ชอบไทน้อย :em13: :em12:

ความเห็นที่ 5
พอซัมนึง

อะไรนะ ไหนๆอะไรใหญ่ๆ
ไหนล่ะนม ไหนล่ะ Dark ไหนล่ะรูป :em12: