เก็บภาพเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560 (วัดขจรศิริ) มาฝาก

เก็บภาพเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560 (วัดขจรศิริ) มาฝาก