เก็บภาพเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560 (วัดขจรศิริ) มาฝาก

เก็บภาพเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560 (วัดขจรศิริ) มาฝาก                                                                                                                                                                          

ความเห็นที่ 1
chaychai

อนุโมทนาบุญด้วยครับคุณ dish123