ม.กรุงเทพ พร้อมปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้หลักสูตรผู้ประกอบการระดับโลก

 

ม.กรุงเทพ พร้อมปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้หลักสูตรผู้ประกอบการระดับโลก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือร่วมกับ Babson College สถาบันสร้างผู้ประกอบการอันดับหนึ่งของโลก และหน่วยงานภาคธุรกิจในเครือข่าย จัดประชุมเครือข่ายวิชาการสากล  Babson Collaborative Summit  ครั้งที่ 3 ระดมสมองนักวิชาการสถาบันการศึกษาจากนานาประเทศพันธมิตรทั่วโลกและนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Entrepreneurship Education และความร่วมมือในทุกๆ ด้าน พร้อมยกระดับความเป็นผู้ประกอบการของไทยให้นำสมัยในระดับสากล

อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า  การประชุมใหญ่ครั้งนี้ Babson College  ต้องการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านสังคม ความรู้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้สามารถรับมือการทำธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทุกมิติ  โดยเชิญพันธมิตรด้านการศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมี สหรัฐอเมริกา   สเปน  อังกฤษ  เม็กซิโก  อาร์เจนตินา อัฟกานิสถาน อินเดีย  ชิลี  เกาหลี มาเลเซีย   จีน  และประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด  แบ่งปันประสบการณ์ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่  2 ส่วนสำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ นวัตกรรม (Innovation)

 

 

อาจารย์เพชร ย้ำว่า สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ความรู้และความคิดอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)   ที่ต้องทันสมัยอยู่เสมอ “ในยุคก่อน ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ เป็นคัมภีร์หลักของผู้ประกอบการ  แต่ในยุคนี้  ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’ ต่างหากที่จะชนะและอยู่รอดได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นและกำหนดรูปแบบความร่วมมือในหลายด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว” อาจารย์เพชร กล่าว

Babson College (www.babson.edu) ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสร้างผู้ประกอบการอันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลา  23 ปีติดต่อกัน นับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการดีที่สุดในโลก โดย Babson College ได้ขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับกลุ่มพันธมิตรเครือข่ายในประเทศสำคัญทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (www.bu.ac.th) เป็นสถาบันการการศึกษาแห่งเดียวของไทยที่เป็นเครือข่ายของ Babson College

 

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ประสานความร่วมมือกับ Babson College ตั้งแต่ปี 2556 ในการร่วมกันสร้างดีเอ็นเอในการเป็นผู้ประกอบการ และยังได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการเพื่อการสร้างผู้ประกอบการโดยแท้    สำหรับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริงเป็นแนวทางบ่มเพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม ซึ่งทักษะสำคัญที่หลักสูตรผู้ประกอบการจำเป็นต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่งคือ การสังเกตเรียนรู้  และการปรับตัวได้รวดเร็วให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนตลอดเวลา

 

 

##########