“รู้จริงเห็นจริง ...ก่อนสร้างบ้าน” กับซีคอนโฮม EP.2

ช่วงบ่ายจะพาชม ไซด์งานบ้านซีคอนโฮม ที่กำลังก่อสร้าง หนึ่งถึงสองไซด์งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงบ้านจริงที่กำลังก่อสร้าง การทำงานของช่างซีคอนโฮม  วัสดุที่ซีคอนโฮมใช้ก่อสร้างบ้าน โดยมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างของบ้านตัวอย่างนั้นเป็นผู้บรรยายและคอยตอบข้อซักถามต่างๆ  โดยหลายๆครั้งจะมี supplier วัสดุก่อสร้างหรือ supplier  บริษัทปลวกเข้ามาช่วยบรรยายถึงคุณสมบัติของสินค้าและวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วย

และตลอดกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ้ามีปัญหาสงสัยตรงส่วนใด สามารถสอบถามได้กับผู้บรรยายและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ตลอดเวลา