ความแตกต่างระหว่างบริษัทรับสร้างบ้าน กับผู้รับเหมาทั่วไป

จะเลือกสร้างบ้านทั้งที ก็อยากเลือกช่างที่มาทำบ้านให้ดีที่สุด โลกหมุนไว อะไรๆ ก็เปลี่ยนตาม จากเมื่อก่อน ถ้าคิดจะสร้างบ้าน เราก็เรียกหาผู้รับเหมามาดู ตีราคา ก่อสร้างเลย แต่ทุกวันนี้ เกิดธุรกิจขึ้นมา คือบริษัทรับสร้างบ้าน เป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงที่ต้องการบ้านที่มี คุณภาพและราคาที่สมเหตุผล บริการที่ครบวงจร รวมทั้งความเป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือกว่า แต่ก็จะมีคนสงสัยกันว่า ระหว่างบริษัทรับสร้างบ้าน กับผู้รับเหมาทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร 

 

"ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน" มุ่งเน้นการรับจ้างก่อสร้างบ้านตามแบบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้ออกแบบ จัดทำแบบ พร้อมขออนุญาตปลูกสร้างแล้ว จึงคัดเลือกผู้รับเหมามาก่อสร้าง ผู้บริโภคต้องดูแลควบคุมงานเอง ความรับผิดชอบจะถูกแยกส่วน เช่น การออกแบบ เขียนแบบที่ไม่มีคุณภาพหรือผิดพลาดผู้รับเหมาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง งานของผู้รับเหมาจึงมีเพียงสร้างตามแบบเท่านั้น ภาระจึงตกอยู่ที่ผู้บริโภค

 

"บริษัทรับสร้างบ้าน" จะให้บริการที่เป็นกระบวนการ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ เขียนแบบ ยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ก่อสร้างด้วยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะ การส่งมอบพร้อมการรับประกัน ความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่ที่บริษัทรับสร้างบ้าน อย่างเช่น บริษัทรับสร้างบ้านของซีคอนโฮม ที่มีระบบการทำงาน และการก่อสร้างที่ได้รับมาตรฐาน

ISO9001:2008 ในทุกขั้นตอนการทำงานจะมีเอกสารประกอบ ที่มีข้อกำหนดและวิธีการทำงานในเรื่องต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จะมีเอกสารตรวจสอบ คุณภาพเพื่อให้ผู้ควบคุมงานหน้างานใช้ตรวจสอบคุณภาพงานใน ทุกๆจุดตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างบ้าน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนไปถึงบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อย

 

ระหว่างการก่อสร้างบ้าน ซีคอนโฮมจะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงาน ก่อสร้าง เข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพบ้านเป็นระยะๆ ตามงวดงาน

 

นอกจากซีคอนโฮมจะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงานก่อสร้างคอย ตรวจคุณภาพบ้านตามงวดงานแล้ว เมื่อบ้านใกล้แล้วเสร็จ งวดงาน 90- 100% ผู้บริหาร จะเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้าน ซ้ำอีกครั้ง และหากลูกค้าเกิดข้อสงสัย หรือมีจุดที่ไม่พึงพอใจใน ระหว่างก่อสร้าง ซีคอนโฮม มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อคอยรับเรื่องและประสานงานแทนลูกค้า เพื่อสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

จะเห็นได้ว่า ซีคอนโฮม มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกๆ ขั้นตอน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บ้านซีคอน เป็นบ้านที่แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันงานโครง สร้าง 20 ปี และงานสถาปัตยกรรม 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขของ บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข หมดความ กังวลใจ 

ความเห็นที่ 1
gun100

ดีคนละอย่างนะ
https://www.lnwballsod.com

ความเห็นที่ 2
thuynaja

ลังเลลังเล

https:www.lnwballsod.com

ความเห็นที่ 3
gun100

:em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com