EP.1 การว่าจ้างผู้รับเหมา และเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

การจะมีบ้านสักหลังเป็นของตนเอง เป็นความฝันของคนหลายๆ คน สำหรับบางคนทั้งชีวิตอาจจะมีโอกาสมีบ้านได้แค่หนเดียว และสำหรับคนที่มีที่ดินเปล่า การสร้างบ้านบนที่ดินก็เป็นตัวเลือกนึงของคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง เพราะสามารถเลือกแบบบ้าน วัสดุก่อสร้าง ได้เอง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การเลือกผู้ที่จะมาสานฝันให้นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นกัน  ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ให้บริการสร้างบ้านอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน  ผู้รับเหมาที่เป็นรูปแบบนิติบุคคล และแบบที่รับจ้างทั่วไป  ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อาทิเช่น

 

 

การว่าจ้างผู้รับเหมา จะมีข้อดี ตรงที่ การพูดคุยตกลงการทำงานกัน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว การเลือกวัสดุก่อสร้างค่อนข้างยืดหยุ่นและเป็นไปตามที่เจ้าของบ้านต้องการ ราคาไม่แพง และมีผู้ให้บริการมากมายหลายเจ้า  แต่ถ้าหากเกิดปัญหาจะแก้ไขยากหรือไม่ได้เลย เช่น ผู้รับเหมาทิ้งงาน  ซึ่งเจ้าของบ้านก็จะหาคนมาทำงานต่อยาก เพราะการรับช่วงทำต่องานที่ทิ้งเอาไว้ยากกว่าการเริ่มต้นใหม่ จึงต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลา หรืออาจจะไม่ได้บ้านที่ฝันอีกเลย และอีกปัญหาที่พบคือ งบการก่อสร้างบ้านบานปลาย ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจาก การที่ไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้าง เพราะต้องซื้อวัสดุตามราคาตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งราคาขึ้น-ลงไม่แน่นอน หรือเกิดจากการพูดจาตกลงก่อนการทำงานไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการแก้ไขงานหลายครั้ง  บ้านจึงเสร็จล่าช้าแบบไม่มีกำหนด เสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย และเสียเงินไปกับการแก้ไขอย่างไม่มีข้อยุติ

 

การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน จึงเป็นอีกตัวเลือกนึงที่มีคนนิยมหันมาใช้บริการมากขึ้น เพราะสามารถรับประกันเวลาแล้วเสร็จ งบก่อสร้างไม่บานปลาย และมั่นใจว่าไม่ทิ้งงาน เนื่องจากมีการเซ็นต์สัญญาก่อนการก่อสร้างบ้านชัดเจน ทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ และหลายๆ เจ้ายังมีการรับประกันหลังรับมอบบ้านไปแล้ว 

ความเห็นที่ 1
thuypheeba

บริษัทใหญ่ ไม่มีปัญหาจริงหรือ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 2
gun100

ติดตามต่อ ตอนต่อไปนะ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 3
thuynaja

ต้องมีทุนสูงๆ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 4
thuynaja

ริษัทใหญ่ ไม่มีปัญหาจริงหรือ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 5
thuynaja

ริษัทใหญ่ ไม่มีปัญหาจริงหรือ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com