เล่า...ถึงงานคุณพ่อจ่าง แซ่ตั้ง + ศิลปินผู้ไม่เคยขายงาน จ่าง แซ่ตั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=PpGXYPDCmDo

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PpGXYPDCmDo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


https://www.youtube.com/watch?v=WrJLcJe60dk

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WrJLcJe60dk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ความเห็นที่ 1
thepureway

ขอ post ตรงนี้อีกทีครับ พอดีข้างบน post ไม่ถูกวิธี clip มันเลยไม่ขึ้น ขออภัยครับ