มีไหม? คำว่า "ดี" ในภาษาไทย ที่มีความหมายว่า "ไม่ดี"


วันนี้มาลองคิดกันเล่นๆ ครับ ภาษาไทยเรา มีความหมายพลิกแพลงเยอะแยะ สลับคำก็ความหมายเปลี่ยน, เติมคำนิดหน่อยความหมายแตกต่างจากเดิมสิ้นเชิง เลยมีคำถามสั้นๆ มาถามเพื่อนๆ กันหน่อยครับ คำว่า "ดี" ความหมายก็คือ


"สวย งาม เช่น หน้าตาดี เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี เพราะ เช่น เสียงดี จัด เช่น แดดดี เก่ง เช่น ดีแต่พูด ชอบ เช่น ดีแล้ว อยู่ในสภาพปรกติ เช่น สุขภาพดี คืนดี."


(ราชบัณฑิตยสถาน)


แต่พอคำอื่นมาผสม กลายเป็นคำไม่ดีได้เช่น ดีชิบหาย, ดีที่ไหน, ดีกะผีนะสิ เป็นต้น เพื่อนๆ คิดว่า มีคำไหนบ้างที่ใช้คำว่าดีอยู่ด้วย แต่ความหมายไม่ดีเลย