SME Idol : เยาวราช

พบกับร้านโชว์ห่วยยุคใหม่ ทั้งการออกแบบร้าน การจัดวางสินค้า รวมถึงการบริการ แต่จะเข้ากับสินค้าร้านโชว์ห่วยได้อย่างไร ? ร่วมฟังแนวคิดจากเจ้าของร้าน ล.เยาวราชกันค่ะ