เจาะใจ : วิถีการเลี้ยงลูกแบบศิลปินของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

วิถีการเลี้ยงลูกแบบศิลปินของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

และเส้นทางชีวิตของศิลปินในแบบ “แทน นภัส โฆษิตพิพัฒน์ “

ลูกไม้ใต้ต้นที่ทำให้คนเป็นพ่อถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความภาคภูมิใจ..