ตำนาน ตอน ดร. อภิวัฒน์ วัฒนางกูร

“ตำนาน” รายการสารคดีอัตชีวประวัติ ที่จะพาผู้ชมย้อ­นไปทำความรู้จักกับบุคคลที่เป็นตำนานของเม­ืองไทย โดย “ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ” จะเป็นผู้ร้อยเรียงเรื่องราวของตำนานมีชีว­ิต ผ่านบุคคลใกล้ชิดและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ของบุคคลระดับตำ­นาน ที่จะสะท้อนหลากหลายแง่มุม กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ชม