ยามเมื่อแสงดับลา Lucid Reminiscence (โรงภาพยนตร์)

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในยุคที่ยังไม่มีห้างสรรพสินค้า ไม่มีแหล่งบันเทิงมากมายเหมือนในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการกำเนิดขึ้นของโรงหนัง stand alone มากกว่า 140 โรงเฉพาะในกรุงเทพฯ และอีกหลายร้อยโรงทั่วประเทศ การชมภาพยนตร์จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมาก ถือได้ว่าเป็นยุคทองของโรงหนังประเภทนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปโรงหนังแบบใหม่ได้ถูกผนวกเข้ากับห้างสรรพสินค้า โรงหนังแบบมัลติเพลกซ์ จึงค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นมีผลทำให้กิจการโรงหนังแบบ stand alone ได้รับความนิยมลดลง นอกจากโรงหนัง stand alone จะทำหน้าที่เพื่อฉายภาพยนตร์ สถานที่เหล่านี้ยังเป็นตัวบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งสถาปัตยกรรม ฟิล์มหนังที่บรรจุดาราและนักแสดง หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมในการดูหนังที่เปลี่ยนไปซึ่งไม่สามารถหาได้ในยุคปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงโรงหนังที่ตายซากถูกทิ้งไว้ในกาลเวลาและแอบซ่อนอยู่ตามมุมต่าง ๆ ในกรุงเทพ โดยการนำความทรงจำและเรื่องเล่าของคนที่เคยไปดูมาชุบชีวิตใหม่เพื่อจำลองให้โรงหนังเหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง


30 years ago, when there were no many options for leisure, there were 140 standalone movie theaters in Bangkok, and hundreds of them across Thailand. Cinema was a popular form of entertainment. Teenagers, couples, families, all of them went to enjoy their favorite films screened on the very big silver screen. It was the heyday of cinema. Later, when new kind of movie theaters were small ones, built inside the department stores, stand alone movie theaters became less and less popular. Nowadays almost all of stand alone movie theaters in Bangkok went out of business. Not only movie theater is the place that brought happiness to filmgoers, but the building itself is also the recorder of history. Architecture, history, movies, stars, film culture, all of these can be seen through the structure. The film is made as a memory of forgotten movie theaters hidden in various parts of Bangkok by connecting stories and memories of the film fans, in order to revive these old movie theaters again. Nowadays almost all of stand alone movie theaters in Bangkok went out of business. Not only movie theater is the place that brought happiness to filmgoers, but the building itself is also the recorder of history. The film is made as a memory of forgotten movie theaters hidden in various parts of Bangkok by connecting stories and memories of the film fans, in order to revive these old movie theaters again.


Thailand / 2015 / 14 mins

Director : Wattanapume Laisuwanchai วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย

Producer : Nuntawat Jarusruangnil นนทวัฒน์ จรัสเรืองนิล

Cinematographer : Wattanapume Laisuwanchai วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย

Editor : Parkpoom Nuntalit ภาคภูมิ นันตลิตร

Sound : Bauen studio


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Fim Archive (Public Organization)