ฝั่งนธนน่าอยู่ไหมครับ หาของกินยากไหม

มีใครอยู่แถวๆฝั่งธนบ้างครับ อยากทราบว่า ฝั่งนธนน่าอยู่ไหมครับ หาของกินยากไหม

พอดีมีแพลนว่าจะซื้อบ้านกำลังดูๆฝั่งธนอยู่ครับ