เขียน e-book เอง ขายเอง ใคร ๆ ก็ทำได้ + จากนักเขียนต๊อกต๋อยสู่นักเขียนหมื่นล้าน

เขียน e-book เอง ขายเอง ใคร ๆ ก็ทำได้

เราสามารถที่จะทำหนังสือขายเองได้ เพียงแค่เราใช้ Microsoft Word เรียบเรียงหนังสือ แล้วแปลงเป็นนามสกุล PDF จากนั้นเราก็ไปสมัครเว็บไซต์ ookbee เพื่อที่จะเป็นนักเขียน เมื่อเรายืนยันตัวตนเสร็จแล้ว เราก็สามารถอัพโหลด e-book และกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้เลย โดยเราต้องทำหน้าปกด้วย จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบก่อนที่จะวางจำหน่าย


จากนักเขียนต๊อกต๋อยสู่นักเขียนหมื่นล้าน

Harry Potter ถูกเขียนขึ้นมาโดยนักเขียนที่ผ่านการล้มเหลวในชีวิต แต่เธอผู้นั้น...J.K.Rowling ไม่เคยท้อ...ด้วยความเชื่อ ด้วยความคลั่งไคล้ในการเป็นนักเขียน...เธอเปลี่ยนชีวิตของเธอ จากนักเขียนต๊อกต๋อยสู่เศรษฐีหมื่นล้าน...ด้วย 10 กฏเหล็กของเธอ...ซึ่งผู้ประกอบการ หรือ ใครก็ตาม ต้องเรียนรู้ หากต้องการเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตการทำงาน และธุรกิจ