เจาะใจ ออนไลน์ : The Lounge | นันยาง แบรนด์รองเท้าสุดเก๋า ในตำนาน !!

เจาะใจ ออนไลน์ : The Lounge | นันยาง แบรนด์รองเท้าสุดเก๋า ในตำนาน !! [15 ก.ค. 60] Full HD

พูดคุยกับทายาทรุ่นที่ 3 ที่เข้ามารับช่วงต่อของรองเท้านันยาง รองเท้าในตำนานที่อยู่คู่นักเรียนไทยมายาวนานถึง 60 ปี


อะไรทำให้นันยางยังคงอยู่มาได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความนิยมของผู้บริโภคที่หลากหลาย และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงเป้าหมายทางการตลาดที่ทายาทรุ่นใหม่ของนันยางวางไว้จะเป็นอย่างไร เปิดตำนานบทใหม่ไปพร้อม ๆ กัน