ชิดในหน่อยเพ่ ชิดในหน่อย คำนี้คงใช้ไม่ได้กับ รถไฟในบังคลาเทศ

ชิดในไม่ไหวแล้ว! ชาวบังกลาเทศเบียดเสียด 'เกาะรถไฟ' กลับบ้าน


หลังสิ้นสุดพิธีบิชวา อิจติมะอฺ (Bishwa Ijtema) งานชุมนุมของศาสนาอิสลามที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากพิธีฮัจญ์ เหล่าศาสนิกชนชาวบังกลาเทศจำนวนมหาศาลต้องเผชิญกับขบวนรถไฟที่แออัด เนื่องจากขนส่งสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากร และชาวบังกลาเทศจำนวนมากต้องการเดินทางกลับบ้าน จึงจำต้องปีนป่ายหา “ที่นั่ง” สำหรับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบนหลังคารถไฟ ด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังขบวน สุดแท้แต่จะสามารถเกาะเกี่ยวไปกับขบวนรถไฟได้ แม้จะต้องเสี่ยงอันตรายก็ตาม

แน่นขนาดนี้ จะชิดในยังไงไหว?


เห็นแบบนี้แล้ว ในโลกนี้ คนลำบากกว่าเรามีเยอะแยะ อย่าท้อถอย สู้ต่อไปครับ...