สะดวก หรือ ไม่สะดวก ถ้าร้านค้าแถวบ้านคุณสามารถฝากถอนเงินสดได้!?

ความสะดวกใกล้บ้าน

ฝากถอนเงินสดได้ที่ร้านสะดวกซื้อ

ร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณบ้านเรือนเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผู้คน จะเพิ่มความสะดวกสบายไปอีกขั้นโดยผันตัวเป็นตัวแทนธนาคารที่ฝากและถอนเงินสดได้ใกล้บ้านของคุณ

สาเหตุที่ทำให้เกิดตัวแทนธนาคารร้านสะดวกซื้อขึ้นเพราะระยะห่างของจุดให้บริการการเงินนั้นไกลจากหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ยิ่งในกรณีต่างจังหวัดนั้นจะต้องเสียเวลาเข้าตัวเมืองเพื่อเข้ามาทำธุรการการเงินซึ่งตัวแทนธนาคารร้านสะดวกซื้อนี้จะแก้ปัญหาการเข้าถึงจุดบริการการเงินให้กับคนที่อยู่ห่างไกลจากธนาคารนั้นเอง

ร้านค้าสะดวกซื้อจะถือว่าเป็นตัวแทนธนาคารรายใหม่ที่มีความต่างจากธนาคารรายเก่าสามารถฝากถอนได้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่ามีความสะดวกสบายในการฝากถอนเงิน แต่ถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียคืนความปลอดภัยเพราะร้านสะดวกซื้อก็ยังให้บริการเหมือนเดิมเพียงแค่เพิ่มเติมระบบฝากถอนเงินเข้าไปไม่ได้เพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยจึงยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยอยู่

และพอได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าเป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับธนาคารมากที่สุดก็ได้ความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่ายังไงก็ไปธนาคารดีที่สุดเพราะรู้สึกปลอดภัย และไม่ไว้ใจร้านสะดวกซื้อเพราะอาจจะวุ่นวายเพราะทั้งขายของและฝากเงินเลยกลัวไม่ปลอดภัย

แต่ก็มีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยเพราะการเข้าถึงที่สะดวกสบายใกล้บ้านไม่ต้องไปทำธุรการการเงินไกลถึงธนาคารให้เสียเวลา เห็นได้ชัดว่าตัวแทนธนาคารอย่างร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการได้ดี ในส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นอาจจะเป็นเพราะการรักษาความปลอดภัยที่ยังดูละหลวมจึงไม่ไว้ใจที่จะฝากหรือถอนเงินกับตัวแทนธนาคารร้านสะดวกซื้อ นี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของพ่อค้าและแม่ค้า ถ้าถามถึงความเห็นบุคคลทั่วไปตัวคุณ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับระบบฝากถอนเงินสะดวกและสบายผ่านตัวแทนธนาคาร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณ


Cr.คุยครบกับพบเอก