จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน) | ชีวิตคือการต่อสู้ ถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่ชนะ + โสดยังไงให้อยู่รอดกับ อ.เชน ?


โสดยังไงให้อยู่รอดกับ อ.เชน ?