หนึ่งคำคมคิดอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล (ความสำเร็จ)

" เบื้องหลังความสำเร็จนั้น จะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่าง "

จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน)


จงเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ตลอดเวลา เพราะเน่าเท่ากับนิ่ง คิดเหมือนเดิมจะได้เหมือนเดิม ถ้าอยากได้อะไรใหม่ ๆ ต้องทำอะไรใหม่ ๆ อย่าให้เหมือนเดิมครับ